Resorba Parasorb Sombrero

At kaynaklı lokalize hemostat etkili kollajen materyal

Çekim sonrası self - koagulatif hemostası oluşturma amaçlı kullanılmaktadır.

Maksillar cerrahilerde kemik rejenerasyonuna yardımcı olmaktadır.

Tüm yara alanlarına uygun ölçülerde kesilerek esnek bir şekilde kullanılabilir.

Yara alanındaki salgılar ve kan tarafından absorbe edilir.

Antigenetik ( Alerjik ) hiçbir etki göstermeksizin yüksek tolerasyon sergiler.

EO yöntemi ile steril edildiği için ikincil sterilizasyona uygun değildir.

Hızlı ve güvenilir hemostas sağlayarak 2-4 hafta içerisinde reabsorbe olur.